Virussen en malware

Verwijdering van virussen en spy- en malware

Een computervirus is een vorm van schadelijke software (malware). Het is een computerprogramma dat zich in een bestand kan nestelen, bijvoorbeeld in bestanden van een besturingssysteem. Computervirussen worden als schadelijk beschouwd; ze nemen schijfruimte en computertijd in beslag van de geïnfecteerde computer. In ernstige gevallen kunnen ze in de computer schade aanrichten (zoals het wissen en verspreiden van (gevoelige) gegevens).

Indien uw computer is geïnfecteerd door een virus kan MSCom deze voor u verwijderen.

Spyware is de naam voor computerprogramma’s die informatie verzamelen over een computergebruiker en deze doorsturen naar een externe partij. Het doel van spyware is meestal het verdienen van geld. Spyware moet niet verward worden met andere soorten malware (waaronder virussen), ook al zijn er vaak wel bepaalde overlappingen. Het specifieke aan spyware is dat het gaat om spioneren; het aftappen van (persoonlijke en vertrouwelijke) gegevens.

Malware is de verzamelnaam voor kwaadaardige en/ of schadelijke software (hieronder vallen ook computervirussen en spyware). Het woord is een samenvoeging van het Engelse malicious software (kwaadwillende software).

Voorbeelden van malware:

  • Adware – infecteert de computer met reclamesoftware en zorgt doorgaans voor pop-ups
  • Boot sector virus – infecteert de boot sector op een harde schijf of diskette
  • Computervirus – infecteert bestanden en richt vaak schade aan
  • Computerworm – verspreidt zich direct over het netwerk en richt vaak schade aan
  • IRCBot – verbindt de geïnfecteerde computer met een netwerk waaruit de computer bestuurd kan worden
  • Rootkit – een set programma’s om een cracker toegang te geven tot een computer
  • Spyware – geeft gegevens van de gebruiker door aan derden
  • Trojan horse (Trojaans paard) – doet zich voor als iets anders dan het daadwerkelijk is en richt dan schade aan of functioneert als spyware

Indien uw computer is geïnfecteerd door spy- en/ of malware kan MSCom deze voor u verwijderen.