Partitionering

(Her-) partitioneren van harde schijf

Een partitie is een gedeelte van de harde schijf van een computer. Een harde schijf bevat, nadat hij in gebruik is genomen, minimaal één (1) partitie, maar vaak meerdere. Aan deze partities wordt door het besturingssysteem letters toegekend; zo is aan de partitie waar het besturingssysteem en software op staan vaak de letter ‘C:’ toegekend.

Het is raadzaam om uw foto’s, muziek, video’s en andere belangrijke documenten op een andere partitie dan ‘C’ op te slaan. Naast dat u zo een duidelijk overzicht heeft van waar uw bestanden staan, worden deze bestanden bij een eventuele herinstallatie van uw besturingssysteem niet direct verwijderd.

Indien uw harde schijf niet uit meerdere partities bestaat, kan MSCom deze voor u maken. Of wellicht bestaat uw harde schijf wel uit meerdere partities, maar heeft u op de ene partitie te weinig vrije ruimte. MSCom kan uw partities dan herpatitioneren.